LET OP! - Zo regelt u dat u buitenlandse bekeuringen niet hoeft te betalen!

LET OP! - Zo regelt u dat u buitenlandse bekeuringen niet hoeft te betalen!

Indien u in het buitenland (bijvoorbeeld in België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk of Spanje) een bekeuring heeft gekregen, dan is er doorgaans sprake van een 'criminal charge' (vervolging). U kunt in dat geval verzoeken om de aan u toegezonden brief en bijbehorende gegevens in het Nederlands te laten vertalen. Niet zelden, vooral als het bedrag van de bekeuring relatief laag is, zal er een sepot volgen (en wordt dus afgezien van de boete, waardoor u NIET HOEFT TE BETALEN).

Hulp bij uw verzoek
Via http://www.bezwaarbekeuringbuitenland.tk vindt u kant en klare voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken om uw verzoek in te dienen.

dinsdag 17 april 2012

Hoe ontkom je in Duitsland aan een boete? (flauw filmpje)

woensdag 14 juli 2010

Wat te doen bij een boete uit het buitenland?

Een veel gehoord misverstand is dat als je een bekeuring uit het buitenland (bijv. Duitsland) ontvangt en je betaalt deze niet dat ze ‘er toch niet achter komen’.

Niets doen: Wat kan er gebeuren?
Als u in het buitenland bent bekeurd, krijgt u daar uiteraard vanuit het buitenland een acceptgiro van. Wanneer u deze niet betaalt, krijgt u vervolgens zeer waarschijnlijk de Nederlandse politie een keer aan de deur om u bijvoorbeeld een ‘Buss-Bescheit’ (in het geval de boete uit Duitsland afkomstig is) uit te reiken.

Op dit ‘Bescheit’ zult u zien, dat het boetebedrag ondertussen minimaal 100% is verhoogd. Als u vervolgens weer niet betaalt, zult u bij een controle in Duitsland alsnog het volle pond moeten betalen. Uw overtreding is dan ondertussen al voor de rechter geweest en nogmaals heeft het bedrag een verhoging ondergaan. Hoeveel die verhoging zal zijn is niet op voorhand bekend.

Bij een aanhouding, dit kan ook aan een grenscontrole zijn, zult u verplicht worden om het bedrag alsnog te voldoen (contant), waarbij uw auto wordt veilig gesteld als u niet direct betaald. Dit is geen prettig vooruitzicht; totdat u de openstaande boete betaald hebt, bent u uw auto kwijt. Bovendien zal men u waarschijnlijk op geen enkele manier tegemoet komen in de wijze, waarop u aan geld, dan wel thuis moet komen zonder auto.

Overigens is deze regeling in Nederland hetzelfde. Een parkeerbekeuring kan, als u nergens op reageert oplopen tot een bedrag van € 300,-. Deurwaarderskosten en dergelijke zijn daar niet bij inbegrepen en komen wel ten laste van de bekeurde.

Wat te doen?
Het is dus erg belangrijk het een en ander goed af te handelen wanneer u een bekeuring uit het buitenland krijgt. Het eenvoudigst is de bekeuring gewoon te betalen. Waarschijnlijk zult u dit echter niet graag doen en er bestaat dan ook een manier onder betaling uit te komen.

Niet betalen
U kunt de buitenlandse autoriteiten verzoeken om de aan u toegezonden brief en bijbehorende gegevens in het Nederlands te laten vertalen. Dit kost de autoriteiten in veel gevallen te veel geld en moeite, waardoor vaak (vooral als het bedrag van de bekeuring relatief laag is) wordt afgezien van de boete, waardoor u niet hoeft te betalen.
Voor hulp bij deze procedure kunt u terecht op http://www.bezwaarbekeuringbuitenland.tk. Hier is ook een voorbeeld brief beschikbaar die u kunt gebruiken.

Buitenlandse en Nederlandse boetesystemen gekoppeld

Nederlanders die in een Europese lidstaat een geldboete hebben gekregen, kunnen voortaan een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) verwachten. Het moet om een onherroepelijke beslissing gaan.

Dat staat in een wet van minister Hirsch Ballin van Justitie die per 1 december 2008 in werking is getreden. De wet komt voort uit het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie.

Met deze wet kan Nederland een strafrechtelijke geldboete overdragen aan een andere lidstaat zodat die daar kan worden geïnd. De veroordeelde moet in dat land een vaste woon- en verblijfplaats hebben, of inkomsten of een vermogen waarop de boete kan worden verhaald.

Andersom kunnen lidstaten ook aan Nederland overdragen.

De wet geldt voor:
• geldboetes die zijn opgelegd door de strafrechter;
• verkeersboetes, bijvoorbeeld voor te hard rijden;
• een door de strafrechter opgelegde verplichting om het slachtoffer schadevergoeding te betalen.

Het CJIB in Leeuwarden krijgt een centrale rol bij de incasso van buitenlandse boetes in Nederland.

Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen werkt sneller en doelmatiger dan de traditionele rechtshulp en maakt het de EU-landen gemakkelijker om samen te werken bij de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit.